Välkommen till Kålabodas hemsida!

Kålaboda är en by som ligger vackert beläget 1,5 mil uppströms Kålabodaån i Robertsfors kommun. Byn, som tillhör det område som kallas mellanbygden, är, och har också historiskt sett varit, ett utpräglat jorbruksområde med bördig åkermark.

Den rika ådalsjorden har brukats i århundraden av många generationers jordbuksfamiljer. Idag har byn fortfarande ett antal moderna jordbruk tillika företag inom andra grenar av näringslivet.


Skrotinsamling i Kålaboda 1 juni – 15 juni på avgränsad och utmärkt plats vid ”Smia”. Läs mer

Nu finns sommarens program på Kålaboda lantbruksmuséum utlagt. Öppet fyra söndagar i juli 12.00-15.00. Läs mer

Kallelse till vägstämma Hörnäs Vägsamhällighetsförening.
Fredag 20 maj kl 18.30 Läs mer

Nu är det dags för årets byastämma. 10 maj kl 19.00 på samlingslokalen.
Läs mer