Välkommen till Kålabodas hemsida!

Kålaboda är en by som ligger vackert beläget 1,5 mil uppströms Kålabodaån i Robertsfors kommun. Byn, som tillhör det område som kallas mellanbygden, är, och har också historiskt sett varit, ett utpräglat jorbruksområde med bördig åkermark.

Den rika ådalsjorden har brukats i århundraden av många generationers jordbuksfamiljer. Idag har byn fortfarande ett antal moderna jordbruk tillika företag inom andra grenar av näringslivet.


Nu finns sommarens program på Kålaboda lantbruksmuséum utlagt. Öppet fyra söndagar i juli 12.00-15.00. Läs mer

Kallelse till Byastämma
11 maj kl 19.00 på samlingslokalen.
Läs mer

Nu finns ett antal bilder från Höstfesten på hemsidan.
Läs mer

Nu finns några bilder här på hemsidan från museet, söndag 3 juli.
Läs mer