Årsmöte för Kålaboda byalag

Årsmöte för Kålaboda byalag. Måndag 27 april kl. 19.00 i samlingslokalen.

– Årsmötesförhandlingar
– Fika serveras

Välkomna!

/Styrelsen