Årsmöte för Kålaboda byalag

Kålaboda byalag håller årsmöte onsdag 7 maj kl 19.00 i samlingslokalen.
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

/styrelsen