Byastämma 10 maj

Byastämma 10 maj kl 19.00 på samlingslokalen.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer frågan om att anordna skrotinsamling att tas upp, och vi får information om bredbandsutbyggnad i byn.

Nyinflyttade hälsas välkomna.

Byalaget bjuder på fika. Välkomna!

/Styrelsen