Förstudie över väg 778

Här kan du ladda hem och läsa Vägverkets förstudie över vägen mellan Kålaboda och Estersmark.

Synpunkter ska skickas till Vägverket senast den 23 juni 2008. (Kontaktinformation finns på sista sidan i dokumentet)

Information om projektet ska också finnas i lokalpressen onsdag den 21 maj.

Förstudie över väg 778 (pdf 6,4 MB)