Honung – En bisak

Söndag 6 juli gästade Bernt Johansson museet. Han berättade om honungsframställning, ”från blomma till burk”.

Yngve Pettersson bidrog också med en bikupa, som ställdes fram för visning.

Fler bilder finns i galleriet.