Kålaboda lantbruksmuséum: Program för 2015

PROGRAM FÖR 2015
Öppet 3 söndagar i juli 12.00 – 15-00
Servering!

5 juli, kl 13.00, MÅRSMARKEN I MITT MINNE
Ragnvald Nilsson
, Bureå, journalist och författare, född i Mårsmarken kåserar om sin barndomstid i byn och presenterar sina böcker.

12 juli, TILLBAKABLICK
En videofilm visas, bestående av två delar. Dels en presentation av muséet på 1980-talet, dels en spelfilmsdel gjord i samband med utgivningen av första Kålabodaboken 1977. Deltagarna agerar klädda i tidstypiska kläder. Filmen, skänkt av Gösta Öhlund, är ca 45 minuter lång och spelas två gånger.

26 juli, kl 13.30, HÄRLIG ÄR JORDEN
Sommargudstjänst med Melker Stenberg.

VÄLKOMNA!


(Vissa evenemang är belagda med en smärre entreavgift.)

Då vi har begränsade resurser, ser vi helst att ni besöker museet under ordinarie öppethållande. Övrig tid kan visning ordnas, mot avgift, för grupper om minst 5 personer.
Upplysningar: Birgitta Rahm 0934/50049, Hemming Aronsson 0934/50076,
Joel Sehlstedt 0934/50070, Daniel Andersson 0934/50018