Kålaboda VVO Årsmöte 13 april

Kålaboda VVO håller årsmöte 13 april kl. 10.00 i samlingslokalen
Vi bjuder på fika. Välkommen.
/Styrelsen