Kålaboda VVO Årsmöte, söndag 9 maj

Tid: 10.00
Plats: Samlingslokalen
Kaffe

Välkommen/Ordf. Sture Olsson