Kultur

Lantbruksmuséet

Muséet håller öppet under söndagar i juli varje sommar. Köp en kopp kaffe, fika och träffa trevligt folk.

Muséet kom till efter en studiecirkel i slutet av 70-talet som dokumenterade de gamla tiderna. Engagemanget hos deltagarna var stort och projektet fortsatte även efter studiecirkeln var slut.

Projektet utmynnade i Kålaboda Lantbruksmuséum.

Kontakt:
Hemming Aronsson, 0934-500 76
Joel Sehlstedt, 0934-500 70
Birgitta Rahm, 0934-500 49
Ella Johansson, 070-697 60 33

Lantbruksmuséets egna hemsida


PROGRAM FÖR 2017
Öppet 4 söndagar i juli 12.00 – 15-00

Servering!

2 juli, kl 12.30, POP, ROCK & VISA
Trubaduren Olav Markstedt från Skellefteå underhåller. Med sin breda musikreportoar sjunger han allt från Elvis och Beatles till nyare låtar samt en och annan visa. Entré 20kr

9 juli,kl 12.30, FINT SOM SNUS
Underhållning med Bromans Blandning från Lövånger. Denna gång med temat ”Taube”. Entré 20kr.

16 juli STÄNGT denna helg p.g.a. hembygdsdagarna i Ånäset

23 juli,kl 13.00, SÅ GICK DET TILL
Sigrid Sturk Frostkåge, född i Jonasmarken och ättling till familjen Tjärnberg i Krokvattnet, återger delar ur sin bok ”Livsstycken” där hon bland annat berättar om hur hennes föräldrar, släktena Lövgren och Sturk möttes. Handlingen utgörs av händelser från 1920-talet och framåt. Entre 20kr.

30 juli, kl 13.30, SOMMARGUDSTJÄNST
Gudstjänsten leds av Sören Olsson, kyrkoherde i Bygdeå fs. Fri entré!

VÄLKOMNA!

Då vi har begränsade resurser, ser vi helst att ni besöker museet under ordinarie öppethållande. Avgift för bokad visning övrig tid: Grupper mindre än 10 pers. 200kr/grupp. För större grupper 20kr/pers. 
Upplysningar: Birgitta Rahm 0934/50049, Hemming Aronsson 0934/50076,
Joel Sehlstedt 0934/50070, Ella Johansson 070-697 60 33


Kålabodas folk och gårdar

Skriven av Claes Grenholm, själv född och uppvuxen i byn.

I boken beskrivs Kålabodas utveckling under 500 år. Varje fastighet och tillkomsten av nya beskrivs utifrån både skriftliga och muntliga källor. Boken innehåller kartor, både nya och gamla, samt foto och uppgifter om fastigheterna.

Boken går att köpa genom:
Claes Grenholm, 0910-88096
Birgitta Rahm 0934-500 49