Kultur

Lantbruksmuséet

Muséet kom till efter en studiecirkel i slutet av 70-talet som dokumenterade de gamla tiderna. Engagemanget hos deltagarna var stort och projektet fortsatte även efter studiecirkeln var slut.

Projektet utmynnade i Kålaboda Lantbruksmuséum.

Muséet har inga fasta öppettider, kontakta Birgitta Rahm 070-574 07 92 för information om bokad visning.

Kontakt:
Birgitta Rahm, 070-574 07 92

Lantbruksmuséets egna hemsida


Kålabodas folk och gårdar

Skriven av Claes Grenholm, själv född och uppvuxen i byn.

I boken beskrivs Kålabodas utveckling under 500 år. Varje fastighet och tillkomsten av nya beskrivs utifrån både skriftliga och muntliga källor. Boken innehåller kartor, både nya och gamla, samt foto och uppgifter om fastigheterna.

Boken går att köpa genom:
Claes Grenholm, 0910-88096
Birgitta Rahm 0934-500 49