Näringsliv

Företagandet i Kålaboda är präglat av jordbrukslandskapet. Byn ligger i ett av Västerbottens bördigaste områden, och ur jordbrukandet har det vuxit fram behov av såväl reparations-, byggföretag som transportföretag. Idag sysselsätter det egna företagandet i byn en stor del av befolkningen medan andra pendlar till närliggande orter som Bygdsiljum, Ånäset, Robertsfors och Lövånger.

Bromans EL AB

Elektriker Kjell-Åke Broman driver företaget tillsammans med ett par anställda. Bromans EL startades av K-Ås far Gösta i slutet av 40-talet, och övertogs av sonen 1977.

Företaget utför installationer, nyproduktion, reparation och underhåll av elsystem i närområdet.

Även försäljning av vitvaror och andra el-produkter tillhör företagets verksamhet.

Kontakt
Bromans El AB
Ö. Kålaboda 79
915 95 Ånäset
Tel: 0934 500 07
Fax: 0934 500 80


Nysätra Byggservice AB

Stig Hedström och Folke Wallgren driver företaget sedan starten 1983. Tillsammans med två anställda bedrives byggarbeten Nysätra-området med omnejd.

Företaget kan anlitas för nybyggnationer samt om- och tillbyggnationer.

Kontakt
Nysätra Byggservice
Solstigen 7
915 34 Ånäset
Tel: 0934 500 48, 0934 201 20


Westerbergs Smide & Mekaniska

Företaget drivs idag av Erik Westerberg, född och uppvuxen i grannbyn Brände. Erik, som är byns yngste företagare tog över 2001 och har sedan dess även byggt ut lokalerna.

Erik är den fjärde ägaren av det som från början hette Henrikssons smide (startat under 1930-talet)

En stor del av verksamheten utgörs av reparationer och underhåll åt traktens bönder och företagare. Men Westerberds smide utför även nyproduktion, byggnadssmide och legotillverkning.

Kontakt
Westerbergs Smide & Mekaniska
Ö. Kålaboda 30
915 95 Ånäset
Tel: 0934 500 22


Ängesbäckens Lantbruk AB

Ängesäckens Lantbruk är ett av länets största och sysselsätter förutom de fyra delägarna 3-4 personer.

Företaget ingår i Ostriket som besöksmål för den som vill se hur det går till på ett modernt lantbruk.

 

 

 

 

Kontakt
Ängesbäcken
V. Kålaboda 556
915 95 Ånäset
Tel: 0934 500 10


NC:s Lantbruk AB

Drivs av Nils och Carina Jacobsson. Lantbruket har nyligen investerat i ett nytt kostall, varm lösdrift, med 98 koplatser.

Den gamla ladugården används för ungdjursuppfödning.

 

Kontakt
NC:s Lantbruk AB
V. Kålaboda 320
915 95 Ånäset
Tel: 0934 501 02


Andra företag i Kålaboda:
Kålaboda Buss & Taxi
Rahms Lantbruk
Ivar Bergstöm Lantbruk
Kålaboda Bil & Maskinrep