Skrotförsäljningen genom åren

De senaste åren har byborna i Kålaboda hjälpts åt att samla ihop gammalt metallskrot som sedan gått till försäljning. Nedan listas resultatet av försäljningen sedan 2005.

År Summa
2005 34 676 kr
2006 9 336 kr
2007 10 832 kr
2008 12 320 kr