Träff om byaplanen

Ingrid och Monika har sammanställt en byaplan som alla har fått hem i postlådan.

Alla i byn bjuds in till en träff om denna byaplan.
Tid: torsdag 18/10 kl. 19.00
Plats: Samlingslokalen.

Förutom prat om byaplanen utlovas gott kvällsfika.