Kålabodas byagemensamma aktivitetsyta

En liten sammanfattning och uppdatering kring utvecklingen av Kålabodas byagemensamma aktivitetsyta!

En idé kom upp under våren att åternyttja ytan där den gamla ”hockeyplanen” finns i Östra Kålaboda . Ytan som både varit hockeyplan och därefter tennisbana och beredd med stenmjöl har senaste åren vuxit igen.

En grundtanke var att ytan återigen ska finnas till för alla åldrar och främja och inspirera både till rörelse och personliga möten. Idén lyftes på byaföreningens årsmöte och Lisa Söderström fick bifall att driva frågan vidare och markägarna har godkänt att den tas i bruk igen.

I början av september bjöds Bybor i alla åldrar in till att mötas och lyfta ideér till vad som skulle kunna finnas på ytan, en chans att tycka till. En ”förslagsgrupp” utsågs och Därefter sammanställdes alla ideér för att till sista koka ned det till ett förslag med förhoppning om att det kan bli verklighet med små ekonomiska medel och gemensamma krafter. Bybor bidrog med sin fysiska kraft i form av krattning och med motorfordon för att sladda fram den forna ytan. Grillring i cement och bänk har skänkts till en ”mathörna” och byn har köpt in ett bänkbord.

Kålabodas byaförening ansökte sedan i oktober om anläggningsbidrag hos kommunen utifrån det förslag som ligger. Däribland kostnader för ett lass stenmjöl för att bättra på den plana aktivitetsytan ytterligare, en gungställning för de yngre besökarna och ytterligare material till att forma en cykelbana. Anläggningsbidraget beviljades och till våren när ytan tinat fram väntas nya tag för att fortsätta utveckla byns gemensamma aktivitetsyta.

Varmt välkomna att nyttja ytan redan nu både med aktivitet och personliga möten, om än på avstånd!☺️

/Lisa Söderström