Vägstämma 20/5 kl 18.30

Kallelse till vägstämma Hörnäs Vägsamhällighetsförening.
Fredag 20 maj kl 18.30 i Kålaboda samlingslokal.