Vägstämma Hörnäs vägsamhällighetsförening

Tisdag den 15/4 kl 19.00 i samlingslokalen.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ska det beslutas om det ska göras omräkning av andelstalen, samt om det ska antas nya stadgar.

Länk till förslag till nya stadgar finns här:
Stadgar.pdf

Välkomna!