Vägstämma Hörnäs vsf & Byastämma, 7 maj

Vägstämma Hörnäs vsf
Alla berörda kallas till årsmöte med Hörnäs vsf 7 maj kl 18.30 på samlingslokalen.

Byastämma
Alla bybor kallas till årsmöte 7 maj kl 19.00 på samlingslokalen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och byalaget bjuder på fika

Välkomna!

Styrelserna för Hörnäs vsf och Kålaboda byalag