Årsmöte Hörnäs vägsamhällighetsförening 29/6 kl 20.00

Årsmöte Hörnäs vägsamhällighetsförening
Fredag den 29/6 kl 20.00 på samlingslokalen.

/Styrelsen