Bilder från Skördefesten

Nu finns bilder från Skördefesten, som hölls 26 september på Ordenshuset,  i fotogalleriet.

Vi tackar Gun-Marie Wallgren för de fina bilderna.