Byastämma 11 maj 19.00

Kallelse till Byastämma 11 maj kl 19.00 på samlingslokalen.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Per Alm från kommunen att informera om de förestående bredbandsutbyggnaden i byn.

Nyinflyttade hälsas välkomna.

Byalaget bjuder på fika. Välkomna!

/Styrelsen