Byastämma & Vägstämma 7/5 på samlingslokalen

Byastämma
Härmed kallas bybor i Kålaboda till byastämma på Samlingslokalen den 7/5 kl 19.00. Byn bjuder på fika.

Vägstämma för Hörnäs vägsamhällighetsförening
I direkt anslutning till byastämman kommer årsmöte för Hörnäs vägsamhällighetsförening, dvs vägen mellan Kålaboda och Vebomark att hållas.

Välkommen till båda stämmorna!