Kålaboda lantbruksmuséum: Program för 2014

PROGRAM FÖR 2014
Öppet 3 söndagar i juli 12.00 – 15-00
Servering!

6 juli, kl 13.00, WALLGREN VISAR FILM
Lars Wallgren, Brände, visar ett urval av Hilding Erikssons filmer.

13 juli, kl 13.00, HÅLFLYTJE, BUTÅE OCH TOLANDSBERGE
Vad betyder namnen? Ortsnamnforskaren och doktoranden Ulf Lundström från Skellefteå muséum berättar om våra ortsnamns betydelser.

27 juli, 13.30 I DENNA LJUVA SOMMARTID
Sommargudstjänst.

VÄLKOMNA!


(Vissa evenemang är belagda med en smärre entreavgift.)

Då vi har begränsade resurser, ser vi helst att ni besöker museet under ordinarie öppethållande. Övrig tid kan visning ordnas, mot avgift, för grupper om minst 5 personer.
Upplysningar: Hemming Aronsson 0934/50076, Joel Sehlstedt 0934/50070, Birgitta Rahm 0934/50049.