Kålaboda lantbruksmuséum: Program för 2018

PROGRAM FÖR 2018
Öppet 4 söndagar i juli 12.00 – 15-00

Servering!

1 juli, kl 12.30, BÄLGADRAGET
Musikunderhålling av en dragspelsklubb från Skellefteå

8 juli,kl 12.30, SKOLHISTORIA OCH SKOLHISTORIER
Inger och Roland Ivansson, f.d. lärare i Ånäset, berättar om skolan både utifrån ett tidsperspektiv och personliga erfarenheter.

15 juli STÄNGT denna helg p.g.a. hembygdsdagarna i Ånäset

22 juli,kl 12.30, DRAMATIK PÅ 1800-TALET
Misshandel, skilsmässor och dödsolyckor förekom även under 1800-talet i våra trakter. Claes Grenholm återger ett urval av dessa händelser.

29 juli, kl 12.30, SOMMARMUSIK
Vi bjuds på sång och musik framförd av Oscar och Caroline Resoluth

ENTRÉAVGIFT!

VÄLKOMNA!

Då vi har begränsade resurser, ser vi helst att ni besöker museet under ordinarie öppethållande. Avgift för bokad visning övrig tid: Grupper mindre än 10 pers. 200kr/grupp. För större grupper 20kr/pers. 
Upplysningar: Birgitta Rahm 070-574 07 92, Hemming Aronsson 070-205 17 45,
Joel Sehlstedt 0934/50070, Ella Johansson 070-697 60 33