Parlör: Kålabodamål – Svenska

A B D E F G H I K L M N O P U V Å Ä Ö

Kålabodamål Svenska
A
andilja skidspår
annersmass-slappra töväder kring andersdagen
anschonsch motsols
B
baas lä-ä träbalk uppsatt mellan korna
backer bagge
bannrejä kobindsele
beesä ett barn som beger sig på pottan
bonntin två timmar före rätt tid
borgli rätt tid
brannbera hallon
brano ganska mycket
brur brud
brustuun bagarstuga
brönun glödande kol
brössu brasa
buffer flytta
burning böld
bårnut gravid
bäkarna bakpå
bärjä berget
bööl råma
D
de mere resten
degspôa degspade
dernsk påminna
desa far
domt obestämt matt på mjöl
dorjä granris
drökt sä sysselsätta sig
döja eller sörpa foder åt korna
dömdeer förfasa sig
E
emmer el emmerä embar, hink
ernache enbart
F
ffafengkräka ungdjur
finblä fin dam
flasa skala
flister mjäll
flätt halka
fork varna
fruus fryser
frässtä försökte
fusä ladugård
fääles färdsätt
förfållä dåligt väglag under snösmältning
G
glôtträ sur mjolk
gôsint otålig
gradu matbegär efter att en tid ha ätit dåligt
gruut lite grann
gräddsnick gräddskål
grävä hacka
H
hal-live trög mage
hev stolt
hôcke vilkendera
hôpparlöt, knext avhopp i skidbacke
hôvvustup genast
håggtulu tålig for strapatser
hålvtjöling halvvuxen yngling
härtjen otålig när det gör ont
I
i lökt’n den siste
illsnikte illvillig
J
jee
Jeen enris
jolbera smultron
jäspus gästabud
K
kangerovel spindel
klattrut osäkert
klempmjolka klimpmjölk, en maträtt
klööj klia
knesnaln knäskål
knôttrut knottrig
kôla svag vind
kôlfätä flätad korg av vide
kôntrut kinkig
krabbas’n taknock
krimen snuva
krämp degsats
kulk a lunka iväg
kuskäll’n skrämselfigur
kymme kommit
kåraforä foderavfall
kårnan hyvelspån
käppes skynda
L
lommal en som rör sig sakta
läxna läxa
lönj blåbärsris, lingonris etc
M
merna medan
mjålksetä mjölkpall
mokarommä gödselränna
mågafarä diarre
N
nalta lite grann
nesshjäla matsäck
nôbô motvilja
nôbrôtan skare som varken bär eller brister
nååpp plocka
O
ohull slösaktig
onascheli äcklig
onknesä unket
otôktu frosseri med sovel
P
potelit komiskt
prevetä utedass
R
raakes träffas
ranna egenskap
retthensch medsols
rettjes sträcka på kroppen
rigöra vilda barnlekar
rompa svans
rona arbetsblus typ bussarong
rôtan härsken smak i träkärl
råttnesä ruttet virke
ränn åka skidor
S
schvar’n svål
schvållä där svallis bildats
sibracku nerhasad byxbak
sickal dregla
skiira skata
skova vidbränt
skröl smyga
skvela docka gjord av trasor
sköffla spade
slappertack skvallerkärring
smagavu dum
smeta eller skren man stiger på något halt och ramlar nästan
smetu hal
snåttren hjortron
sôckersker sockerskâl
stommal plåtbunke
storkvinn mallig (kvinna)
storkär mallig (man)
stöss ögonblickligen
T
teen töväder
tillito klen, obetydlig stackare
tja bida
tjas eller tjås en som inte får någonting gjort, även ovårdad
tjetu kittlig
tjickren mjölklumpar i gröten
tjôrperôv skrynkla
tjvöt’n träflisor
tjålken träkälke
tjöjes ha kväljningar
tjörmut besvärlig
tjörta kyla
tôôlu pratsam
treput en som är noga med vad han äter
triven en som äter vad som heist
trönöhälla sädesärla
tulupp kort päls
tuulu tålig
ty en som pratar rikssvenska
tås, tåsut ungefär samma betydelse som ”tjås”
tänngräv näbbig person
tööt egenskap
V
villgoo utjämna
voorä vårt
vôrke gör inte så
vorte blivit
väärt valde
Å
åll trött och tagen

A B D E F G H I K L M N O P U V Å Ä Ö

(Baserad på ”Ett litet alfabet på Kolabodadialekt” – från Kålaboda förr och nu.)