Skrotinsamling i Kålaboda

1 juni – 15 juni på avgränsad och utmärkt plats vid ”Smia”.

OBS! Inga vitvaror!

För mer information ring Mikael Rahm, 0703212898