banner

Välkommen till Kålaboda!

Kålaboda är en by som ligger vackert beläget 1,5 mil uppströms Kålabodaån i Robertsfors kommun. Byn, som tillhör det område som kallas mellanbygden, är, och har också historiskt sett varit, ett utpräglat jorbruksområde med bördig åkermark. Den rika ådalsjorden har brukats i århundraden av många generationers jordbuksfamiljer. Idag finns ett av Västerbottens största jordbruk här.