Muséet kom till efter en studiecirkel i slutet av 70-talet som dokumenterade de gamla tiderna. Engagemanget hos deltagarna var stort och projektet fortsatte även efter studiecirkeln var slut.

Projektet utmynnade i Kålaboda Lantbruksmuséum. Varje år arrangeras träffar under sommaren.

Se program för 2023 här.